Goose Yachts, tasarım ekibinden mühendislik ekibine kadar herkesin fikirlerini toplayarak, insanların tekneden beklentilerini ve teknede en iyi yaşamın nasıl olacağını sorgular ve ortak fikirler doğrultusunda tasarım süreci başlar.